Covid-19 pandēmijas ietekme ir klātesoša ikvienā būtiskākajā «Kultūras patēriņa barometrs 2022» rādītājā

Lita Kokale | 2023.01.27

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums, kas veikts aptverot laika periodu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada oktobrim, apstiprina Kultūras ministrijas (KM) jau pandēmijas sākuma posmā izteikto prognozi – Covid 19 izplatības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi atstājuši būtisku nospiedumu kultūrā, līdz ar to likumsakarīga ir Covid-19 ietekme, kas redzama ikvienā būtiskākajā pētījuma rādītājā.

“Ir gandarījums, ka jau pandēmijas sākumā, spējot prognozēt Covid-19 ietekmi kultūrā un pārliecinot valdības partnerus, mums izdevās panākt adekvātu atbalstu nozarei (~ 60 miljoni eiro 2 gadu periodā), līdz ar to dīkstāvē varējām nodrošināt iespēju “radīt” kvalitatīvus kultūras produktus un pakalpojumus, kamēr tos nebija iespējams publikai “rādīt,”” norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

“Par spīti tam, ka pandēmijas divos gados 256 dienas kultūras norišu organizēšana un apmeklēšana klātienē bijusi aizliegta un pārējā laikā iespējama tikai, ievērojot visdažādākos ierobežojumus, jau teju gadu ilgst karš Ukrainā, tam sekojusi energoresursu krīze un inflācija, 2/3 Latvijas sabiedrības atradusi iespēju arī šajā 3 krīžu periodā palikt uzticīga saviem kultūras patēriņa paradumiem un apmeklēt vismaz vienu kultūras pasākumu,” vērš uzmanību kultūras ministrs.

“2022. gada pētījums tika īstenots laikā, kad kultūras iestādes un sabiedrība kopumā vēl atrodas pārejas posmā starp pandēmijas radītajām ikdienas reālijām un jaunajiem ieradumiem pēcpandēmijas posmā. Līdz ar to šajā pētījumā iegūtie rādītāji visdrīzāk joprojām raksturo pandēmijas sekas kultūras patēriņā, nevis jaunos ieradumus. Tā kā pētījuma laika ietvars iekļauj laika posmu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada oktobrim, tas daļēji iekļauj arī posmu, kad spēkā bijuši dažādi ierobežojumi. Tas ļauj pieņemt, ka šie rādītāji raksturo sasniegto maksimālo pandēmijas negatīvo ietekmi uz kultūras aktivitāti. Savukārt jaunie ieradumi un kultūras aktivitātes tendences būs pilnvērtīgi redzamas nākamajos mērījumos, kad pētījuma laika ietvaros iekļaus vismaz vienu pilnu gadu bez pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem,” norāda LKA Kultūras un mākslu institūta vadītāja Anda Laķe.

Aptaujas dati liecina, ka pēdējo trīs gadu laikā izteikti pieaudzis kultūras patēriņš internetā – visās kategorijās, kas bija iekļautas aptaujas anketā, ir bijis būtisks patēriņa pieaugums (un pieaugums bija novērojams arī 2020. gada mērījumos). Biežākās iedzīvotāju digitālās kultūras aktivitātes ir: ārvalstu filmu skatīšanās tiešsaistē (55%), mūzikas klausīšanās tiešsaistē (54%), Latvijas filmu skatīšanās tiešsaistē (45%). Aptuveni katrs trešais iedzīvotājs internetā skatās vai klausās koncertu translācijas, lasa rakstus par kultūru, skatās kultūras pārraides internetā (bet ne televīzijā), seko kultūras iestāžu sociālo tīklu profiliem.

Analizējot datus par konkrētām kultūras patēriņa kategorijām, novērojams, ka visās no tām iedzīvotāju aktivitāte ir kritusies, ja salīdzina ar pirmspandēmijas un pandēmijas laiku. Pēdējā gada laikā visvairāk iedzīvotāju bijuši iesaistīti tādās kultūras aktivitātēs kā kultūrvēsturisku vietu apmeklēšana (to darījuši 29% iedzīvotāju), kultūras pasākumu vietējā kultūras centrā apmeklēšana (26%), populārās mūzikas koncertu apmeklēšana (25%), muzeju apmeklēšana (23%), bibliotēku apmeklēšana (21%). Pārējās anketā iekļautajās aktivitātēs bijuši iesaistīti ne vairāk kā 1/5 iedzīvotāju katrā.

Pēdējo četru gadu laikā (kopš 2018.gada) visvairāk pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri internetā skatās Latvijas filmas (no 16% līdz 45%), lasa rakstus un blogus par kultūru (no 8% līdz 33%), klausās mūziku tiešsaistē (no 32% līdz 54%), skatās ārvalstu filmas (no 34% līdz 55%).

Būtiski augusi iedzīvotāju interese par kultūras iestāžu publisko komunikāciju – no 14% līdz 31% pieaudzis to īpatsvars, kas seko muzeju, teātru, bibliotēku u.c. sociālo tīklu profiliem, un no 9% līdz 24% pieaudzis to īpatsvars, kas apmeklē tīmekļvietnes.

Kopumā 38% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir maksājuši par digitālo kultūras saturu. Tai skaitā 23% ir maksājuši par populārās mūzikas koncertiem, 19% par kino, 14% par teātra izrādēm, 11% par semināriem un lekcijām, 6% par klasiskās vai laikmetīgās mūzikas koncertiem.

Pēdējā gada laikā 8% Latvijas iedzīvotāju bijuši iesaistīti amatiermākslā (koris, tautas deju kolektīvs, amatierteātris u.c.), 40% piedalās dažādās citās kultūras aktivitātēs (fotografē, filmē, nodarbojas ar amatniecību vai rokdarbiem, glezno, spēlē mūzikas instrumentus u.c.), savukārt 47% veic citas sabiedriskas aktivitātes (piedalās talkās, ziedo naudu labdarībai, sporto, izglītojas u.tml.). Ja 2018. gadā amatiermākslā piedalījās 10% iedzīvotāju, tad pandēmijas ietekmē 2% savu līdzdalību tajā ir pārtraukuši, citās kultūras aktivitātēs iesaiste ir pat palielinājusies (+12%), bet citās brīvā laika un pilsoniskās aktivitātēs iesaistīto īpatsvars samazinājies par 8%. Jāuzsver arī, ka visās līdzdalības kategorijās, izņemot amatiermākslu, iedzīvotāju aktivitāte 2022. gadā ir pieaugusi, salīdzinot ar 2020. gadu.

Vērtējot jauniešu kultūras patēriņu kontekstā ar visu iedzīvotāju kopējiem rādītājiem, secināms, ka jaunieši ir izteikti aktīvāki kultūras patēriņā. Ja kopumā 64% Latvijas iedzīvotāju ir apmeklējuši kultūras pasākumus un aktivitātes savā pilsētā vai pagastā, tad jauniešu vidū tādu īpatsvars ir 78%. Tāpat jaunieši ir aktīvāki arī kultūras pasākumu apmeklēšanā ārpus savas dzīves vietas. Savā reģionā pasākumus apmeklē 44% jauniešu (kamēr tikai 30% no visiem iedzīvotājiem), citā reģionā pasākumus apmeklē 41% jauniešu (30% visi iedzīvotāji), bet ārpus Latvijas kultūras pasākumus apmeklējuši 15% jauniešu (10% visi iedzīvotāji). Datu salīdzinājums ar 2020. gada rādītājiem liecina, ka jauniešu vidū šogad īpaši pieaugusi pasākumu apmeklēšana citos reģionos, kā arī savā reģionā, savukārt būtiski kritusies pasākumu apmeklēšana Baltijas valstīs (2020. gadā kopumā 24% jauniešu bija apmeklējuši pasākumus kaimiņvalstīs, bet šogad tikai 9%). Arī personīgajā līdzdalībā jaunieši ir aktīvāki nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā. Amatiermākslā jauniešu aktivitāte ir nedaudz augstāka nekā iedzīvotāju kopējie rādītāji – ja no visiem Latvijas iedzīvotājiem 8% piedalās amatiermākslā, tad jauniešu vidū tādu ir 13%. Jauniešu vidū ir arī izteikti augsts digitālais kultūras patēriņš.

Tāpat kā iepriekšējā pētījuma datus, arī šī Kultūras ministrija (KM) liks lietā kultūrpolitikas izstrādē un īstenošanā. Vairāki no virzieniem, kam KM velta un veltīs īpašu uzmanību, ir kultūras patēriņa kāpināšana līdz pirmspandēmijas rādītājiem, kultūras produktu un pakalpojumu izstrāde senioru auditorijai un cilvēkiem ar invaliditāti u.c.

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumu, kas ataino iedzīvotāju aktivitāti dažādu kultūras pasākumu apmeklēšanā un personīgā līdzdalībā kultūrā, KM uzdevumā veikusi Latvijas Kultūras akadēmija un Pētījumu centrs “SKDS,” īstenojot 1 040 Latvijas iedzīvotāju aptauju, kā arī kultūras organizāciju (bibliotēku, arhīvu, teātru, muzeju, kultūras centru u.c.) un pasākumu rīkotāju (t.sk. komercsektora un nevalstiskā sektora pārstāvju) kvantitatīvo aptauju.

Pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma kultūras patēriņa pētījumi tiek veikti kopš 2016. gada; tie norit regulāri - reizi divos gados.

Avots: Km.gov.lv


celojumubode - 3755
Ir iespēja TIKT PIE LEONĪDA ĀRIŅA zīmējuma

Ir iespēja TIKT PIE LEONĪDA ĀRIŅA zīmējuma

Tukuma Mākslas muzejs piedāvā iegādāties Leonīda Āriņa zīmējumu albūmu ar 50 zīmējumiem (eur 27,30) vai kādu atsevišķu zīmējumu (eur 4,10) SKAISTAI dāvanai!

Tukuma TIC

Marata Dzjubenko gleznu izstāde “Pretī pav

Marata Dzjubenko gleznu izstāde “Pretī pav

Līdz 30.aprīlim Jelgavas Vecpilsētas mājā skatāma jaunā mākslinieka Marata Dzjubenko gleznu izstāde “Pretī pavasarim”.

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

PALI nav pagājuši garām Tukumam

PALI nav pagājuši garām Tukumam

Slocenes upe ir saplūdusi ar Valguma ezeru un daļa Baskāju takas zem ūdens. Bet ziedošajā pavasarī būs atkal silti un smuki. Mēs zinām

Tukuma TIC

Konferenču un semināru organizēšana

Konferenču un semināru organizēšana

Labākā izvēle konferenču un semināru rīkošanai Daugavpilī! Lai Jūsu darbs būtu efektīvāks, mēs piedāvājam kafijas pauzes un visu nepieciešamo aprīkojumu.

Park Hotel Latgola

Atvērtā ekskursija Bauskas Rātsnamā

Atvērtā ekskursija Bauskas Rātsnamā

Ieplāno šo nedēļas nogali, lai atklātu Bauskas Rātsnamu un tā krāšņo ekspozīciju!

Bauskas TIC

Starptautiskas deju sacensības TUKUMĀ

Starptautiskas deju sacensības TUKUMĀ

Jau 23.martā - TUKUMS CUP 2023 Tukuma pilsētas kultūras namā! Solās būt krāšņi, jo būs skatāmi dažādu dejas žanru priekšnesumi, ko droši var saukt par īstu šovu

Tukuma TIC

Šlokenbekas muižas Mīlestības saliņa

Šlokenbekas muižas Mīlestības saliņa

Tukuma pusē Slocene marta vidū izgājusi no krastiem.

Tukuma TIC

Bauskas novads brīvdienās - SPA un labjūte

Bauskas novads brīvdienās - SPA un labjūte

Ieskaties Bauskas novada SPA un labjūtes piedāvājumā - pirtis un pirts rituāli, kubli, džakuzi, un vēl!

Bauskas TIC

PIEDALIES Māju kafejnīcu dienās 2023!

PIEDALIES Māju kafejnīcu dienās 2023!

Piesakies dalībai “Mājas kafejnīcas Kurzemes pievārtē 2023 – Izgaršo rudeni Tukuma pusē”, kas būs 16.-17.septembrī, koordinators - Tukuma TIC-28311557!

Tukuma TIC

Nāc sportot uz Hotel Jūrmala SPA

Nāc sportot uz Hotel Jūrmala SPA

Noformē Hotel Jūrmala SPA abonementu sporta grupu nodarbībām vai trenažieru zālei un saņem dāvanas!

EUR 70 | Hotel Jūrmala SPA

ŠVEIKS | Dziesmu spēle | TUKUMĀ!

ŠVEIKS | Dziesmu spēle | TUKUMĀ!

Dziesmu spēle "Šveiks – toreiz un tagad” ar Ivara Vīgnera un Valta Pūces radītajām skanīgām dziesmām, un trāpīgiem Jāņa Petera un Pētera Brūvera tekstiem

Tukuma TIC

Piesakies ēnu dienām tūrisma nozarē!

Piesakies ēnu dienām tūrisma nozarē!

Kopumā šobrīd pieejamas septiņas vakances tūrisma jomā, trīs no tām Kokneses tūrisma informācijas centrā, savukārt četras Skrīveru tūrisma informācijas punktā.

Aizkraukles novada TIC

Tiekamies Melngalvju namā!

Tiekamies Melngalvju namā!

No otrdienas līdz svētdienai.

Melngalvju nams

Kādas izstādes Tukuma pusē skatāmas MARTĀ?

Kādas izstādes Tukuma pusē skatāmas MARTĀ?

Nereti izstādes apmeklējums rada iedvesmu arī savu hobija attīstīšanai, tāpēc nāc uz izstādēm MARTĀ un iedvesmojies!

Tukuma TIC

Idejas pastaigām dabā Bauskas novadā

Idejas pastaigām dabā Bauskas novadā

Ziema vai pavasaris, pavasaris vai ziema.. Smelies iedvesmu aktīvām brīvdienām pie dabas Bauskas novadā!

Bauskas TIC

Aijas Vītoliņas un Aivara Hermaņa koncerts

Aijas Vītoliņas un Aivara Hermaņa koncerts

Šarmantās dziedātājas Aijas Vītoliņas un leģendārā ģitārista Aivara Hermaņa koncerts 1.04.2023. Biļetes var rezervēt pa tālr: 27802801.

EUR 30 | Liepupes muiža

Aizkraukles novadam ir sava aplikācija

Aizkraukles novadam ir sava aplikācija

Šomēnes aplikāciju veikalos “Play veikals” un “App store” bezmaksas lejupielādei ievietota Aizkraukles novada mobilā lietotne “Aizkraukles novads”.

Aizkraukles novada TIC

KINO KATRU DIENU

KINO KATRU DIENU

Izvēlies savu filmu!

Splendid Palace

BalticTravelnews.com
+371 26551169
[email protected] -